Privacy statement Strand en Land

Strand en Land (ondernemersvereniging Schagen) is de verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van persoonsgegevens binnen onze applicatie. Dit privacybeleid is opgesteld om openheid te geven over hoe wij de persoonsgegevens van onze appgebruikers hanteren, met respect voor en het waarborgen van uw privacy en gegevensbescherming. Wij staan voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u terecht op https://strandenland.nl

Voor eventuele vragen over dit privacybeleid, neem contact op via: info@strandenland.nl

 

Bij Strand en Land hechten we veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze appgebruikers. Het is voor ons erg belangrijk dat de appgebruiker begrijpt welke informatie we verzamelen en waarom we dit doen. Met betrekking tot de gegevensverwerking staan we voor duidelijkheid en transparantie. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verzamelen, met daarachter de redenen waarom we deze gegevens nodig hebben om onze diensten te leveren en de gebruikerservaring te verbeteren.

 

Verzameling persoonsgegevens

 • E-mailadres en wachtwoord: Voor het aanmaken en inloggen van een account.
 • Notificatievoorkeuren: Keuze van de gebruiker om wel of geen notificaties te ontvangen.
 • Antwoorden op onboarding vragen: Informatie over favoriete gebied.
 • Profielinstellingen: Profielfoto, naam en wachtwoord.
 • Accountverwijdering: Optie om het account te verwijderen.

 

Wat is het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens?

 • E-mailadres en wachtwoord: Om een uniek account te creëren en beveiligen,  om een vlotte inlogervaring te bieden en extra content ten opzichte van app gebruikers zonder account.
 • Notificatievoorkeuren: Om gepersonaliseerde notificaties te sturen op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
 • Antwoorden op onboarding vragen: Om de app-ervaring en aanbevelingen te personaliseren naar hun eigen gebruiksbehoeften.
 • Profielinstellingen: Zodat gebruikers hun persoonlijke informatie en accountinstellingen kunnen beheren en wijzigen.
 • Notificatie-instellingen: Om gebruikers controle te geven over hun communicatievoorkeuren.
 • Accountverwijdering: Om te zorgen dat gebruikers de mogelijkheid hebben al hun gegevens te verwijderen.

 

Toestemming van de appgebruiker

Wij respecteren de keuzes en de controle van de appgebruikers over hun persoonsgegevens. Bij het eerste gebruik van de app wordt de appgebruiker gevraagd om de voorkeuren aan te geven, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van notificaties of het toestaan van toegang tot de camera. Deze voorkeuren kunnen steeds opnieuw aangepast worden in de ‘instellingen’ van de app.

 

Gegevensopslag

De persoonlijke gegevens van de appgebruiker worden nooit langer bewaard dan wettelijk toegestaan, vereist of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

 

Delen van gegevens met derden 

De persoonsgegevens van de appgebruiker kunnen worden gedeeld met externe partijen wanneer dit nodig is volgens de doelstellingen zoals eerder uitgelegd. Derde partijen waarmee samengewerkt wordt en die mogelijk persoonsgegevens ontvangen, zijn:

 • Facebook, voor het weergeven van (gepersonaliseerde) advertenties.
 • The newsletter plugin, voor het verstrekken van (gepersonaliseerde) e-mailcampagnes.
 • Google (Firebase / GTM / Analytics), voor het monitoren en verbeteren van de app status, en het verzenden van pushnotificaties.

Strand en Land deelt geen gegevens van het persoonlijke gebruik van de app door de appgebruiker. Bovendien zijn alle rapportages geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuele gebruikers.

 

Gebruikersrechten

Onze appgebruiker heeft verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage:
  De appgebruiker heeft het recht om te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van hem / haar verwerken. Dit stelt de appgebruiker in staat te controleren welke gegevens wij over hem / haar hebben.
 • Recht op rectificatie:
  Indien de appgebruiker gelooft dat de persoonsgegevens die wij over hem / haar bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft de appgebruiker het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing:
  De appgebruiker kan ons verzoeken zijn / haar persoonsgegevens te verwijderen als hij / zij denkt dat de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als de appgebruiker de toestemming voor de verwerking intrekt.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  In bepaalde omstandigheden heeft de appgebruiker het recht om de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat wij zijn / haar gegevens mogen bewaren maar niet verder verwerken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
  De appgebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hij / zij  aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en goed leesbare vorm te ontvangen, en hij / zij  heeft het recht om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar:
  De appgebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens, met name als deze worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden of als de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen.
 • Recht op niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming:
  De appgebruiker heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, als dit rechtsgevolgen voor hem / haar heeft of het hem / haar op een vergelijkbare wijze significant beïnvloedt.

Wij verbinden ons ertoe om aan de appgebruiker zijn / haar verzoeken te voldoen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de app gebruiker contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit privacybeleid zijn vermeld. Houd er rekening mee dat wij om aanvullende informatie kunnen vragen om de identiteit van de appgebruiker te verifiëren voordat wij zijn / haar verzoek in behandeling nemen.

 

Cookies en tracking technologieën

Tijdens het gebruik van onze app kunnen wij, samen met derde partijen waarmee wij samenwerken, gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels en SDK’s. Deze worden ingezet om de appgebruiker te identificeren, de gebruikservaring te verbeteren, en de prestaties van onze app en marketingcampagnes te evalueren. Sommige functionaliteiten van de app worden pas actief na het verlenen van toestemming voor het gebruik van deze technologieën door de appgebruiker. Het is belangrijk om te benadrukken dat als de appgebruiker ervoor kiest om deze cookies niet te accepteren, de toegang tot de app beperkt kan zijn of sommige functies mogelijk niet beschikbaar zullen zijn.

 

Leeftijdsbeperking

Onze app is geschikt voor iedereen. Voor vragen neem contact op via info@strandenland.nl

nl_NLNL